Turnusy PFRON

Turnusy rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością, która może być spowodowana dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobą układu krążenia czy upośledzeniem umysłowym, niemniej jednak nie tylko. Poprzez udział w przewidzianych programem turnusu rehabilitacyjnego zajęciach uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z ograniczeniami wywołanymi chorobą i niesprawnością. Dostosowany do indywidualnych potrzeb program rehabilitacyjny ma na celu podniesienie nie tylko sprawności fizycznej, niemniej jednak i samooceny, oraz naukę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych.

Bez wątpienia, program turnusu rehabilitacyjnego zmienia się w współzależności od grupy targetowanej, niemniej jednak z grubsza wszystkie zajęcia podzielić można na usprawniające, z detalami psychoterapii, doskonalenia umiejętności niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością i typowo rekreacyjne. Ile trwa turnus rehabilitacyjny? Na ogół dwa tygodnie, podczas których uczestnik ma obowiązek brać czynny udział w zajęciach. Ośrodek organizujący tego rodzaju turnusy gwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń co do rodzaju diety, oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Aby zakwalifikować się na turnus rehabilitacyjny, należy mieć istotne orzeczenie o niepełnosprawności, jak też skierowanie od lekarza prowadzącego. Osoby z niskimi dochodami mogą ubiegać się o dofinansowanie PFRON, które wynosi od 18 do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Turnusy rehabilitacyjne PFRON przysługują tylko raz w danym roku. 

Sprawdź również informacje na stronie: sanatorium kołobrzeg.